Home

Het Stadshager Bos: een bos van en voor bewoners.

Een bos om te wandelen, te spelen, je hond uit te laten en meer. Het is een nieuwe naam maar het bos is niet nieuw: tussen 100 en 500 na Chr. heeft hier een dicht moerasbos gestaan. Hierna verdween het bos in een zoetwatermeer. Restanten van dit bos zijn in mei 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas.

Wij willen het bos weer terug brengen in 4 stappen,

  1. Bewoner uitnodigen om zelf bomen op te kweken in eigen achter tuin.
    Hier voor gaan wij gratis zaden aanbieden en zaad zoekdagen organiseren.
  2. Het vergroenen van straten vanwege het belang om groen zo dichtbij wonen te brengen als mogelijk. Een groene straat dicht bij verkoeld meer dan bos ver weg.
  3. Het aanplanten van bomen waar dat kan: langs toegangswegen, langs randen van de wijk, het verbeteren van het Twistvlietpark, etc
  4. De realisatie van het Stadshager Bos: Een bos met een heterogene aanplanting; een mix van vruchtbomen, inheemse bomen en klimaat bestendige varianten.
    Op deze manier proberen wij veel biodiversiteit aan te planten, die zo wel nu als in de toekomst bestand is tegen ons Nederlands klimaat.

Al enige tijd zijn buurtbewoners samen bezig om in samenwerking met de Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel te komen tot een plan en plek voor het Stadshager Bos. Bedoeling is om dat bewoners bepalen en dat het bos van en voor toekomstige generaties is. Doe je mee?

ik wil een bos

Stem op het Stadshager Bos: https://mijnwijk.zwolle.nl/project/realisatie-stadshager-bos

Bomen zijn waardevol voor nu en voor later

Bomen zijn waardevol. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En bovendien kampioen in multitasken. 1 boom zorgt in z’n eentje bijvoorbeeld voor een temperatuurdaling van 1 °C in de buurt van de boom, zet 0,025 ton CO2 per jaar om in zuurstof (50 kg) en slurpt jaarlijks 27.000 liter water op. Noot: Data is op basis van 1 solitaire boom per jaar. Bron: Wageningen Universiteit / https://www.iedereeneenboom.nl/